Voor meer info, klik op onderstaande knoppen.

Nieuwe veegacties:

In deze kolom worden veegacties aangekondigd zodat u de auto op tijd kan verzetten. Indien nodig worden deze ook aangekondigd op Facebook en de Nextdoor-app.
Website de Jagthoorn is een initiatief van:

Wijkvereniging Prinsejagt – Driehoeksbos

 
Wat doet de vereniging?
De belangenvereniging is het doorgeefluik voor de gemeente van subsidies en gesprekspartner voor vernieuwing en verbetering van de leefomgeving.
In het verleden waren we o.a. betrokken bij overleg over de nieuwbouw van het Gerretsonplein, groen in de wijk, speelgelegenheid, de nieuwe waterstructuur, de nieuwe seniorenwoningen aan de Gerretsonlaan, buurtpreventie en veegacties. Wij ondersteunen initiatieven van het Wijkteam: bijvoorbeeld wijkfeesten, activiteiten voor de jeugd of een hartveilige wijk.
Wij informeren U als buurtbewoner door middel van wijkblad “de Jagthoorn” via website www.jagthoorn.nl, Facebook of de Nextdoor app.
De gemeente subsidieert ons wijkblad "de Jagthoorn" niet. Wij geven ondernemers de gelegenheid om via ons blad te adverteren.
Wij vragen U vriendelijk om lid te worden van onze vereniging door € 5,00 over te maken op giro NL81INGB0008942156 onder vermelding van naam, adres en email.
Wilt U meewerken in het bestuur, stukken schrijven voor de Jagthoorn of de opzet van de website helpen te verbeteren, dan bent U van harte welkom. U kunt zich opgeven door een mailtje naar prinsejagt123@gmail.com of te bellen naar één van de bestuursleden die achterop de Jagthoorn vermeld staan.
De groenbak wordt in december, januari en februari nog maar één maal per maand geleegd!!