Deel

SWZ: Voor mensen met een beperking of niet aangeboren hersenletsel
Palladiostraat 27
Begeleid Wonen op Woensel Noord – Gerretsonplein.
­Op het Gerretsonplein is een beschermde woonvorm gevestigd, vanuit GGzE- De Boei.
Deze woonvorm richt zich op mensen die zelfstandig willen leren functioneren in de maatschappij. 
De (24-uurs) begeleiding is gericht op het trainen van (woon)vaardigheden en deelnemen aan de samenleving.
Hierbij kan je o.a. denken aan huishoudelijke vaardigheden, aangaan en onderhouden van sociale contacten, gezondheid, studie/werk, invulling van vrije tijd en inzicht verkrijgen in eigen financiële zaken. Zodra deze zelfstandigheid voldoende behaald is zullen bewoners verhuizen naar een andere woonplek.
T: 040-2553650
Lunet-Zorg o.a. dagbesteding, financiën, opvoeding. Voor mensen met verstandelijke beperking.
NEOS: Onder andere hulp aan daklozen, bij mishandeling of verkrachting, financiële problemen, dagbesteding, wonen

M.W. en GGZ

Deze informatiepagina probeert een wegwijzer te zijn in het woud van zorginstellingen. Volledigheid is hierbij helaas niet mogelijk. Wel geven we zoveel mogelijk belangrijke regionale informatie door zodat u een betere keuze kunt maken.
WijEindhoven regelt uw zorg. U kunt hen bellen: 040-2388998 of mailen met info@wijeindhoven.nl
Inloopsreekuur in het Pieter Eiffhuis: in de hal, naast de beheerder; maandag tussen 13.30 en 16.00 uur. Ondersteuning op het gebied van: Werk en inkomen; Zorg en opvoeding; Huishouding en klussen; Vervoer; Woningaanpassing en ontmoeten
Bij de GGZE aan de Boschdijk kunt u terecht voor psychische probemen.
Combinatie Jeugdzorg
Novadic Kentron biedt hulp bij verslaving
Lumens o.a. Algemeen Maatschappelijk Werk, Crisisdienst, Pedagogische ondersteuning, Schuldhulpverlening, Prositutie

Meer info: Klik op de knoppen

Pitstop Jongerenbegeleiding