Deel

Fotoimpressie Prinsejagt Driehoeksbos
Video vanuit het Gerretsonplein
Historische foto's (sommige geleend van Eindhoven in Beeld)
Bouw seniorenwoningen 2016
Nieuwbouw 2018-2019
Pastorie - Korenaar - Zorgwoningen Fakkellaan

Foto's en Video's

Fietstochten activiteitengroep Fruinflat
Schilderclub in het Pieter Eiffhuis 2019
Prinsejagt vanuit de lucht