Deel

Vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging voor Prinsejagt en Driehoeksbos

Kamer van Koophandel nr. 17125837

Formulering beleid van de Belangenvereniging Prinsejagt en Driehoeksbos inzake een veilige organisatie van de kinderactiviteiten in onze wijk.

  1. Een vertegenwoordiger van de Belangenvereniging is aanwezig bij het aannamegesprek van de aspirant vrijwilliger voor het Wijkteam dat de activiteiten organiseert.
  2. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.
  3. De vrijwilliger tekent de model gedragscode voor vrijwillige medewerkers.
  4. De Belangenvereniging ziet er op toe dat er per activiteit minimaal twee vrijwilligers worden ingezet.
  5. De Belangenvereniging stelt een vertrouwenspersoon aan waarbij incidenten gemeld kunnen worden.
  6. Activiteiten worden regelmatig geƫvalueerd.
De Belangenvereniging hecht er sterk aan dat de kinderactiviteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het door de vereniging gesubsidieerde WijkteamĀ  in een veilige omgeving plaatsvinden. Daarom zijn onderstaande beleidsregels opgesteld: